Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2019

6496 a4bb
Reposted fromakward akward viahormeza hormeza
8197 7bf6
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaMountainGirl MountainGirl

September 18 2018

2898 71fe
Reposted frompiehus piehus

August 02 2018

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

July 29 2018

3028 4dce
Reposted fromMountainGirl MountainGirl

July 17 2018

May 27 2018

Play fullscreen
Reposted fromvronk vronk

December 21 2017

Reposted fromprezydent prezydent

November 29 2017

November 17 2017

November 16 2017

November 06 2017

October 22 2017

0826 e961

October 07 2017

2187 983b 500
Reposted fromhagis hagis viapotatolovero potatolovero

September 28 2017

9277 e39e 500
Reposted frompotatolovero potatolovero

September 27 2017

Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl