Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Pytała mnie, czy nie mógłbym kochać jej tak normalnie, jak inni ludzie. W sposób dojrzały, statecznie i spokojnie, a jak sytuacja tego wymaga, to nawet dyskretnie - bez wzdychania, jęków i wycia, które słychać przez ścianę. Nie potrafiłem. Pokochałem ją do szaleństwa, do zatracenia się i do wszystkich diabłw. Wyłem jak wilk, jak dzikie zwierzę, którym przez nią byłem.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompotatolovero potatolovero
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted frompotatolovero potatolovero
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viapotatolovero potatolovero

September 26 2017

September 22 2017

9001 bf45
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viapotatolovero potatolovero

September 21 2017

Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream

August 12 2017

July 28 2017

6614 2851
Reposted fromMerlinka Merlinka viapotatolovero potatolovero

July 27 2017

Reposted frompotatolovero potatolovero

July 10 2017

0723 577c 500
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2

July 02 2017

9283 21af

There are two kinds of people…..

Reposted frommyry myry viapotatolovero potatolovero
4071 1cb7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 25 2017

9121 fa22
Reposted fromretro-girl retro-girl

June 24 2017

8419 9854 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes

June 16 2017

9528 4ff6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
4428 859d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow
9283 21af

There are two kinds of people…..

Reposted frommyry myry viapotatolovero potatolovero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl