Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2017

Reposted fromprezydent prezydent

November 29 2017

November 17 2017

November 16 2017

November 06 2017

October 22 2017

0826 e961

October 07 2017

2187 983b 500
Reposted fromhagis hagis viapotatolovero potatolovero

September 28 2017

9277 e39e 500
Reposted frompotatolovero potatolovero

September 27 2017

Może za często do niej dzwoniłem. Może powiedziałem jej za wiele o sobie. Może popełniłem ten błąd, koszmarny błąd, przytulania się do niej w środku nocy i słuchania jak oddycha. Może pozwoliłem sobie za bardzo przy niej odpoczywać. Może po raz pierwszy w życiu od czegokolwiek się uzależniłem. 
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Pytała mnie, czy nie mógłbym kochać jej tak normalnie, jak inni ludzie. W sposób dojrzały, statecznie i spokojnie, a jak sytuacja tego wymaga, to nawet dyskretnie - bez wzdychania, jęków i wycia, które słychać przez ścianę. Nie potrafiłem. Pokochałem ją do szaleństwa, do zatracenia się i do wszystkich diabłw. Wyłem jak wilk, jak dzikie zwierzę, którym przez nią byłem.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompotatolovero potatolovero
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
Reposted frompotatolovero potatolovero
6496 a4bb
Reposted fromakward akward viapotatolovero potatolovero

September 26 2017

September 22 2017

9001 bf45
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viapotatolovero potatolovero

September 21 2017

Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream

August 12 2017

July 28 2017

6614 2851
Reposted fromMerlinka Merlinka viapotatolovero potatolovero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl